Ekkokamre og filterbobler

I dagens blogginnlegg skal jeg skrive litt filterbobler og ekkokamre er, hvordan de oppstår og hvilke konskvenser disse gir samfunnet.
Hvorfor er det slik at dersom jeg og du googler samme ting får vi ulike resultater?

Filterbobler og ekkokamre 

En filterboble er en avgrensing av informasjon som er individuelt tilpasset til bruker på nettet. Disse oppstår med hjelp av algoritmer som følger med på at vi gjør på internett; hva vi søker etter, hvilke bilder vi ser, hva vi liker osv. Algoritmene tilpasser innhold og reklame til våre preferanser uten at vi en gang vet om det. Dette gjør også at vi blir skånet for informasjon som ikke er enstemmige med våre meninger eller synspunkter vi ikke støtter, hvilket kan i mine øyne være skummelt. Vi blir altså skånet for det vi er uenige i og fôret med meninger like våre egne. Dette kan være med på å gjøre synspunkter med innsnevret der vi ikke får med oss alle sider av ulike saker som gir perspektiv.
Søkeordet jeg og venninnen min søker likt i google vil altså gi oss ulike resultater da algoritmene har samlet opp ulik informasjon og tilpasset søkeresultatene ulikt. Hvor sprøtt er ikke det å tenke på?

Med tanke på markedsføring av ulike produkter eller tjenester kan filterboblene være til stor hjelp dersom en er flink med søkeord og har en høy posisjon i gitt segment. Eksempelvis en plattform som selger ballkjoler blir søkt etter, kommer det så godt som øyeblikkelig opp mer informasjon om nettopp dette på brukerens nettsteder, eksempelvis reklame på Facebook eller eller Instagram. Dette er da er godt salgsverktøy for eksempelvis nettbutikker.

Ekkokamre er nesten det samme som filterbobler. Ekkokammer brukes for å beskrive at lik informasjon samles på ett sted. slike kammer blir til når en gruppe deler informasjon med hverandre der se er enige og informasjonen blir forsterket. “Medlemmene” i denne gruppen har liknende filterbobler.

Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet? 

en av de største og mest skremmende konsekvensene av filterbobler og ekkokammer er at vi blir skjermet fra informasjon som kan gi perspektiv og forståelse rundt ulike saker. dette rammer spesielt politikken, der brukere leser informasjon som støtter deres meninger og utelater hele sannheten.

Spredning av fake News er også en konsekvens av dette. Det florerer av fake News på nettet som kan gjøre stor skade for eksempelvis politiske valg eller annet. Det oppstår usanne tolkninger og frodommer hos mennesker rundt saker som ikke er reelle i det hele tatt. Blir disse falske nyhetene alvorlige nok kan de være opphav for konflikter og opprør i virkeligheten og endre valgresultater osv. Dette var mye omtalt i USA i valget mellom Trump og Clinton.

Alt dette gjør det viktigere for oss brukere å være mer kritiske til det vi leser på nett og ta i bruk ulike nettlesere og gjerne ulike maskiner for å finne rett informasjon. Det er avgjørende å være kritisk til hvilke kilder til informasjon vi velger å bruke og tenke godt gjennom troverdigheten av informasjonen vi får. En sak har alltid ulike sider!

Konklusjon 

Det er hverken bare positive eller bare negative sider med ekkokammer og filterbobler. For markedsføring har det en positiv innvirkning for spredning av informasjon og salg, mens med et politisk øyemed blir vi ofte skjermet for viktig nyheter og blir ofre av fake News og en innsnevret synspunkt.

Kilder: 

https://snl.no/filterboble

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *