3D-printere

Denne uken har vi i forelesningen gått gjennom ulike typer teknologier, da blant annet 3D printer og deres positive og negative sider.

3D Printing og fremtidens industriproduksjon

https://teknologiradet.no/3d-printing-og-fremtidens-industriproduksjon/

3D printer er en printer som kan printe tredimensjonale figurer i ulike størrelser og materialer ut i fra tegninger laget på data.

3D printere har vist seg å vøre en kjempefordel for bedrifter som eksempelvis lager prototyper av ulike produkter. Dette gir bedriften muligheter til å teste, justere og forbedre produkter før de når ordentlig produksjon. Dette kan spare bedriftene både penger og tid som er viktige ressurser.

Det finnes ikke bare positive sider med 3D printing. I og med at alle mennesker kan ha tilgang til 3D printere har det vist seg å bli brukt slike printere til å produsere en rekke våpen av ulike slag. Med utviklingen av printeren er muligheten for å kunne lage kraftigere og farligere våpen absolutt tilstede.
En annen ulempe er påvirkningen på arbeidsplasser. Det er mange mange mennesker i ulike deler av verden som jobber i produksjonssektorer og med å lage ulike deler og produkter. 3D printerens utvikling gjør at slike jobber fort står i fare og menneskene i disse posisjonene mister jobbene sine.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *