Kunstig intelligens vol. 2

Dette blogginnlegget omhandler Arne Krokans andre forelesning om kunstig intelligens. I denne forelesningen fikk vi innføring i opprinnelsen av AI – Artificial Intelligens, kunstig intelligens, samt eksempler der AI har blitt tatt i bruk i organsisasjoner og menneskers hverdagsliv.
Det finnes en rekke utfordringer med kunstig intelligens og Arne gikk igjennom flere av disse og fortalte også om hvordan AI realiserer sine plattformer.

Mennesker som algoritmer?

https://www.nrk.no/kultur/nobelprisvinner-ishiguro_-er-mennesket-mer-enn-summen-av-algoritmer_-1.15394666

Denne artikkelen tar opp noe jeg finner skummelt med AI, at mennesker blir sammenliknet med algoritmer og mellom-menneskelig kontakt blir erstattet med roboter med menneskelige egenskaper.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *