Kunstlig Intelligens; Spennende og Skremmende

Denne uken har vi hatt om kunstlig intelligens og dets inntredelse i samfunnet i en av forelesingene, noe som jeg synes var veldig spennende og nesten litt skremmende. Men hva er egentlig kunstlig intelligens? 

Kunstlig intelligens: 

Kunstlig intelligens handler om at vi klarer å utvikle datasystemer som klarer å lære selv av erfaringer og kan løse komplekse problemer samt vise kognitive egenskaper som vi mennesker har. 

To deler:

Vi kan ofte dele kunstlig intelligens inn i to ulike deler; smal/svak og generell/sterk. 

Den smale kunstlige intelligensen er utviklet og programmert for å utføre en spesifikk oppgave. Slike maskiner kan virke veldig intelligente, men har store mangler sammenliknet med den menneskelige intelligensen. 

Den andre typen; generell kunstlig intelligens er maskiner som kan lære selv, løse komplekse problemer og lagre erfaringer slik som vi mennesker gjør. Dette er en type kunstlig intelligens vi enda kun ser på film. 

Hvorfor er dette spennende?

Jeg synes det med kunstlig intelligens er veldig spennende og positiv for oss da datasystemer kan hjelpe oss å løse problemer som krever mye ressurser og tid for å løse med kun menneskelige ressurser. Datamaskinene klarer å løse problemene mye raskere og da billigere enn vi mennesker klarer, så de kan dermed gjør bedrifter mye mer effektive og lønnsomme. Dette kan gi helt nye muligheter for drift og kan gi oss informasjon som er kurant for å utvikle selskapet videre. 

Hvorfor er dette skremmende? 

Jeg synes at dette med kunstlig intelligens er en skremmende tanke spesielt i forhold til generell kunstlig intelligens. Er det slik at robotene kommer til å ta over for oss mennesker? Kommer de til å utkonkurrere oss? Blir de smartere enn oss?  Selv om det kan være positivt at maskinene hjelper oss med problemløsninger, eksempelvis komplekse matematiske problemer, men på den andre siden tar maskinene utstyrt med kunstlig intelligens over mange av menneskers jobber. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *